Doğumdan 2-3 yaşına kadar olan süre, çocuklarda konuşma ,dil ve psikososyal  gelişim açısından kritik dönemlerdir.bu yüzden işitme kaybı şüphesi olan ve olmayan bebeklerin belirlenmesinde ilk adım yenidoğan işitme taramasıdır.yenidoğan işitme taraması yapılmadığı takdirde konjenital (doğuştan)

İşitme kaybının yaşı gecikecek, bu da  bebeğin/çocuğun konuşma ve dil gelişimi başta olmak üzere tüm gelişim alanlarını olumsuz yönde etkileyecektir.