İŞİTME CİHAZI SEÇİMİ

İşitme cihazı seçiminde dikkat edilen temel konu, yalnızca işitme kaybının derecesi ve tipi değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve psikolojik etkenlerdir.

ETKİLİ CİHAZ SEÇİMİNDE VE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 • Cihaz, kişinin en çok rahat ettiği gürlük düzeyinde ses oluşturabilmelidir.
 • Sesler,  rahatsızlık verici bir düzeye ulaşmayacak şekilde artırılmalıdır.
 • İletişimin etkili ve yeterli olabilmesi için değişik gürültülü ortamlarda dahi konuşma seslerini yeteri kadar güçlendirmelidir. (hala en büyük sorun)

 İZLENECEK SIRA

1-İşitme değerlendirmesi

2-İşitme cihazı değerlendirmesi ve seçimi

3-İşitme cihazı ayarı/oryantasyonu

4-Takip

İŞİTME CİHAZI SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

A)     İşitme kaybı derecesi ve tipi;

 • 15-30 dB . kaybı olanlar özel durumlarda cihazlandırılır.
 • 30-55 dB.işitme kaybı olanlar mutlaka işitme cihazı
 • 55- 80 dB. İşitme kaybı olanlar en çok yarar gören
 • 80 dB ve üzeri... en çok ihtiyaç; en az yarar gören  hasta grubudur.

B)      İşitme kaybı eğrisi;

 • Düz,hafifce düşen veya yükselen işitme kaybı bulunanlar en fazla yarar.
 • Keskin düşüş  gösteren veya derin çanak görünümündeki odyogramı  olanlar  az yarar.
 • Köşe tipi işitme kaybı olanlar en az yarar.

C)Konuşmayı ayırt etme sonuçlarına göre yararlanma derecesi;

 • % 90 ve üstü en iyi
 • %70-90 : sözel iletişimde oldukça yarar görür
 • % 50-70  işitme cihazına rağmen hasta sözel iletişimde zorluk çekebilir.
 • %50 ve altında sözel iletişimin sağlanması zor, dudaktan okuma ve özel eğitim …

 

 

MUTLAKA BİLATERAL İŞİTME (ÇİFT CİHAZ)

 • Hastanın tercih ettiği kulak
 • Konuşmayı ayırdetme skoru daha iyi olan kulak
 • Dinamik aralığı daha geniş olan kulak
 • Dış ve orta kulak sorunu olmayan kulak
 • Odyogram konfigürasyonuna göre daha düz olan kulak
 • Tinnitus