İşitme sistemi anatomisi

İşitme sistemi, periferik işitme sistemi ve santral (beyin) işitme sistemi olmak üzere 2 bölümde incelenir.

 

Kulak; dış,orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.

a)      Dış kulak

Dış ortamdan gelen ses dalgalarının karşılaştığı ilk organ kulak kepçesidir.kulak kepçesi  önden gelen sesleri yükseltirken,arkadan gelen sesleri azaltma (inhibasyon) görevi yapar.sesleri toplamakla görevli olan kulak kepçesi gelen sesleri dış yoluna iletir.dış kulak yolu ses dalgalarını kulak zarına ileten bir yol ise de, bir rezonatör olmasından kaynaklı  sesleri  3000-4000 Hz’lerde yaklaşık 12 db yükselterek kulak zarına iletir.

b)orta kulak

Orta kulak, kulak zarı ve iç kulak arasında yer alan ve kemikçik bir zincir oluşturarak akustik (ses) enerjinin kulak zarından iç kulağa geçmesini sağlayan 3 kemikçikten meydana gelmiştir. Bunlar,malleus(çekiç), inkus (örs), stapes(üzengi)’tir. Sesin orta kulaktan iç kulağa trasferinde, ses enerjisinin hava ortamından sıvı ortama geçmesinden kaynaklı yaklaşıp 30 db’lik bir kayıp meydana gelir. Zardan elde edilen titreşimler; çekiç,örs,üzengi vasıtasıyla yükseltilerek (yüzey alan teorisi ve kaldıraç teorisi) bu kayıp giderilir ve  oval pencere vasıtasıyla ses iç kulağa iletilir.

c)iç kulak

Oval pencerede sonlanan kemikçiklerde beliren titreşimler, vestibuler kanaldaki sıvıya basınç değişiklikleri şeklinde iletilir. Vestibuler kanaldaki basınç değişiklikleri, doğrudan membranöz kokleaya aktarılır. Bu aşamada membranöz kokleadaki baziler membranın üstünde konumlanmış olan Corti Organı, basınç değişikliklerini sinirsel uyarıma dönüştürür ve uyarılar işitme siniri ve diğer sinirler yoluyla beyne iletilir.sesin burada sentez ve yorumlanması ile işitme gerçekleşmektedir.